Fra byggeplassen

Sprengningsarbeider og utgraving av byggegroper og grøfter pågikk i november og desember 2020.
Klargjøring av byggegroper og fundamenter for støpearbeider ble påbegynt i desember 2020 og fortsetter ut i januar 2021.
Man slapp frost og større snøfall på byggeplassen vinteren 2020.
Fra v til h: Christian Thorstensen, Rambøll AS, overvannsprosjekterende; Martin Grytten, KF Entreprenør AS, avdelingsleder nybygg, totalentreprenør; Anders Brevik, Brevik AS, prosjektleder, grunnentreprenør.